Staff

Neustroeva Tatyyana Kimovna

Associate Professor


48, Kulakovskogo str., Yakutsk, 677000

+7 (4112) 49-68-35

Эл. почта: ntk_imi@mail.ru

Publications