Staff

Ozheredov Yuriy Ivanovich

Researcher


Эл. почта: ozheredov.yi@empl.s-vfu.ru

Publications