Staff

Kryukov Yakov Valeryevich

Leading Researcher


+7 (913) 906-35-92

Эл. почта: KRYUKOVYV@empl.s-vfu.ru

Publications