Staff

Yadrikhinskaya Evgeniya Efimovna

Senior Instructor


+7 (4112) 36-61-82

Эл. почта: ee.yadrikhinskaya@s-vfu.ru

Publications