Staff

Davydova Paraskovyya Vasilyevna

Junior Researcher


+7 (964) 417-27-18

Эл. почта: pv.davydova@s-vfu.ru

Publications