Staff

Nakhodkina Elena Ignatyevna

Chief Economist


off 712,58,Belinskogo str

Эл. почта: ei.nahodkina@s-vfu.ru

Publications