Staff

Okhlopkov Innokentiy Mikhaylovich

Associate Professor


+7 (924) 165-24-21

Эл. почта: imokhlopkov@yandex.ru

Publications