Staff

Nikiforova Valentina Vasilyevna

Leading Researcher


+7 (4112) 49-67-00

Эл. почта: vv.nikiforova@s-vfu.ru