Staff

Struchkova Sardana Gavrilyevna

Laboratory Chief


+7 (964) 426-00-67

Эл. почта: sg.struchkova@s-vfu.ru

Publications