Staff

Nokhsorov Vasiliy Vasilyevich

Associate Professor


Yakutsk, str. Kulakovskiy, 48, KFEN, office. 464

Эл. почта: vv.nokhsorov@s-vfu.ru

Publications