Staff

Kardashevskaya Vilyura Egorovna

Associate Professor


Эл. почта: ve.kardashevskaia@s-vfu.ru

Publications