Staff

Dmitriev Nikolay Aleksandrovich

Senior Instructor


Yakutsk city, Pavlik Morozov street, 2k1

+7 (4112) 49-65-05

Эл. почта: na.dmitriev@s-vfu.ru

Additional information

stadium "Yunost`"

Publications