Staff

Dmitriev Nikolay Aleksandrovich

Senior Instructor


Yakutsk city, Pavlik Morozov street, 2k1

+7 (964) 416-12-07

Эл. почта: na.dmitriev@s-vfu.ru

Additional information

stadium "Yunost`"

Publications