Staff

Kipriyanova Nadezhda Sidorovna

Full Professor


Kulakovsky st. 50`

+7 (914) 299-09-55

Эл. почта: ns.kipriyanova@s-vfu.ru

Additional information

Professor

Publications