Staff

Dmitrieva Evdokiya Nikolaevna

Full Professor


Kulakoskiy street, 42

+7 (4112) 40-37-00

Эл. почта: en.dmitrieva@s-vfu.ru