Staff

Spiridonova Mayya Egorovna

Senior Instructor


+7 (4112) 49-66-40

Эл. почта: me.spiridonova@s-vfu.ru

Publications