Staff

Gogolev Petr Vasilyevich

Full Professor


42 Kulakovski str., off.344

+7 (4112) 43-55-70

Эл. почта: pv.gogolev@s-vfu.ru

Publications