Сотрудники

Матвеева Нюргуяна Николаевна

Матвеева Нюргуяна Николаевна

заведующий кафедрой, кандидат физико-математических наук
Иванова Мария Анатольевна

Иванова Мария Анатольевна

доцент, кандидат физико-математических наук
Кайгородов Степан Петрович

Кайгородов Степан Петрович

доцент, кандидат физико-математических наук
Крылова Екатерина Анатольевна

Крылова Екатерина Анатольевна

доцент, кандидат физико-математических наук
Матвеева Майя Васильевна

Матвеева Майя Васильевна

доцент, кандидат физико-математических наук
Местников Семен Владимирович

Местников Семен Владимирович

доцент, кандидат физико-математических наук
Николаева Ирина Валентиновна

Николаева Ирина Валентиновна

доцент, кандидат экономических наук
Николаева Ирина Михайловна

Николаева Ирина Михайловна

доцент, кандидат физико-математических наук
Комкова Анастасия Николаевна

Комкова Анастасия Николаевна

старший преподаватель
Леонтьев Семен Павлович

Леонтьев Семен Павлович

старший преподаватель
Панова Ия Иннокентьевна

Панова Ия Иннокентьевна

старший преподаватель
Петров Николай Владимирович

Петров Николай Владимирович

старший преподаватель
Спиридонова Нарыйа Руслановна

Спиридонова Нарыйа Руслановна

старший преподаватель
Федотова Юлия Григорьевна

Федотова Юлия Григорьевна

старший преподаватель
Эверстова Галина Васильевна

Эверстова Галина Васильевна

старший преподаватель
Ковальска Варвара Николаевна

Ковальска Варвара Николаевна

заведующий кабинетом
Кычкин Артемий Алексеевич

Кычкин Артемий Алексеевич

лаборант 1 категории