Отчеты

ОТЧЕТЫ МОНИТОРИНГА САЙТА ГРФОТЧЕТЫ за 2023 г

-
 отчет мониторинга сайта ГРФ за 1 квартал  
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 2 квартал
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 3 квартал
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 4 квартал 

ОТЧЕТЫ за 2022 г

-
отчет мониторинга сайта ГРФ за 1 квартал  
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 2 квартал 
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 3 квартал 
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 4 квартал 

ОТЧЕТЫ за 2021 г

- отчет мониторинга сайта ГРФ за 1 квартал  
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 2 квартал  
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 3 квартал  
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 4 квартал  

ОТЧЕТЫ за 2020 г

- отчет мониторинга сайта ГРФ за 1 квартал 
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 2 квартал   
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 3 квартал  
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 4 квартал

ОТЧЕТЫ за 2019 г

- отчет мониторинга сайта ГРФ за 1 квартал  
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 2 квартал   
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 3 квартал  
- отчет мониторинга сайта ГРФ за 4 квартал
 
ОТЧЕТЫ за 2018 г

отчет мониторинга сайта ГРФ за 3 квартал
отчет мониторинга сайта ГРФ за 4 квартал