Отчеты

ОТЧЕТЫ за 2020 г


- отчет мониторинга сайта ГРФ за 1 квартал  
ОТЧЕТЫ за 2019 г


- отчет мониторинга сайта ГРФ за 1 квартал  

- отчет мониторинга сайта ГРФ за 2 квартал   

- отчет мониторинга сайта ГРФ за 3 квартал  

- отчет мониторинга сайта ГРФ за 4 квартал
 ОТЧЕТЫ за 2018 г


отчет мониторинга сайта ГРФ за 3 квартал
  
отчет мониторинга сайта ГРФ за 4 квартал