Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/svfu/s-vfu.ru/public_html/universitet/o-vuze/istoriya/pochetnye-professory/nikolaev-mikhail-efimovich/index.php on line 4