Staff

Ushnitckaya Lena Alekseevna

Senior Researcher


+7 (4112) __-__-__

Эл. почта: la.ushnitskaya@s-vfu.ru

Publications