Staff

Osipova Anastasiya Gavrilyevna

Leading Specialist


+7 (4112) 49-67-62

Эл. почта: ag.osipova@s-vfu.ru

Publications