Staff

Starostin Egor Nikolaevich

Senior Instructor


Yakutsk

+7 (967) 912-26-47

Эл. почта: en.starostin@s-vfu.ru

Publications