Staff

Fedorov Valeriy Igoryevich

Senior Instructor


st. Kulakovsky, 50

+7 (4112) 32-17-68

Эл. почта: vi.fedorov@s-vfu.ru