Staff

Levochko Valentina Vyacheslavovna

Associate Professor


Yakutsk city, st. Kulakovskogo d.42

+7 (914) 305-39-52

Эл. почта: levochko.v.v@empl.s-vfu.ru

Publications