Staff

Gulyaeva Evgeniya Mikhaylovna

Category 1 Laboratory Assistant


+7 (967) 914-33-93

Эл. почта: gulyaeva.e.m@empl.s-vfu.ru

Publications