Staff

Grigoryev Vasiliy Vasilyevich

Research Engineer


Kulakovskiy st 42

+7 (914) 233-10-18

Эл. почта: v.v.grigorev@empl.s-vfu.ru

Publications