Staff

Kardashevskaya Aelina Aleksandrovna

Laboratory Chief


+7 (4112) 47-36-45

Эл. почта: aa.kardashevskaya@s-vfu.ru

Publications