Staff

Nazarov Timur Aleksandrovich

Senior Instructor


50 Kulakovskogo str.

Эл. почта: ta.nazarov@s-vfu.ru

Publications