Staff

Kolodeznikova Geya Vyacheslavovna

Medical Technologist


Эл. почта: gv.kolodeznikova@s-vfu.ru

Publications