Staff

Kobazova Yuliya Vladimirovna

Associate Professor


+7 (924) 361-58-27

Эл. почта: yuv.kobazova@s-vfu.ru

Publications