Staff

Govorova Tatyyana Gavrilyevna

Laboratory Chief


Kulakovskogo str., 36

+7 (924) 173-48-39

Эл. почта: tg.govorova@s-vfu.ru

Additional information

Neurologist

Publications