Staff

Nikolaeva Lidiya Vasilyevna

Physiotherapy Nurse


+7 (4112) 49-67-12

Эл. почта: l.v.nikolaeva@s-vfu.ru

Publications