Staff

Okoneshnikov Ruslan Vasilyevich

Senior Instructor


+7 (968) 150-00-88

Эл. почта: rv.okoneshnikov@s-vfu.ru

Publications