Staff

Efremova Evdokiya Aleksandrovna

Senior Instructor


48, Kulakovsky street

+7 (4112) 43-90-23

Эл. почта: ea.efremova@s-vfu.ru

Publications