Staff

Zakharova Nadezhda Mikhaylovna

Associate Professor


27,Oyunskogo

+7 (4112) 39-55-46

Эл. почта: nm.zakharova@s-vfu.ru

Additional information

My interest in pediatrics

Publications