Staff

Oglezneva Tatyyana Nikolaevna

Head of Department


+7 (4112) 49-67-80

Эл. почта: tn.oglezneva@s-vfu.ru

Publications