Staff

Uvarov Dmitriy Mikhaylovich

Laboratory Chief


Kulakovskogo 46, office 106

+7 (4112) 49-66-21

Эл. почта: dm.uvarov@s-vfu.ru

Publications