Staff

Antonova Evgeniya Aleksandrovna

Senior Instructor


Kulakovskogo street 42

+7 (4112) 49-68-53

Эл. почта: ea.antonova@s-vfu.ru

Publications