Staff

Dyyachkovskaya Nadezhda Nikolaevna

Senior Instructor


+7 (4112) 49-69-03

Эл. почта: nn.diachkovskaia@s-vfu.ru

Publications