Staff

Spiridonova Naryya Ruslanovna

Senior Instructor


Эл. почта: nr.spiridonova@s-vfu.ru

Publications