Staff

Okhlopkova Zhanna Mikhaylovna

Associate Professor


Kulakovskogo Str., 48.

+7 (4112) 49-68-24

Эл. почта: zhm.okhlopkova@s-vfu.ru

Publications