Staff

Zakharova Yana Yuryevna

Senior Instructor


+7 (964) 421-98-83

Эл. почта: yayu.zacharova@s-vfu.ru

Publications