Staff

Egorova Viktoriya Egorovna

Laboratory Chief


Эл. почта: ve.egorova@s-vfu.ru

Publications