Staff

Gabysheva Tatyyana Petrovna

Senior Instructor


+7 (4112) 49-68-67

Эл. почта: tp.shestakova@s-vfu.ru

Publications