Staff

Fedorov Valeriy Evstafyevich

Leading Researcher


Kulakovskogo street, 48

+7 (4112) 36-43-47

Эл. почта: ve.fedorov@s-vfu.ru

Publications