Staff

Ammosova Marfa Nikolaevna

Senior Instructor


Kulakovskogo st., b.50, 516

+7 (4112) 36-59-65

Эл. почта: ammosova@s-vfu.ru

Additional information

Senior Lecturer

Publications