Staff

Solovyeva Mariya Sergeevna

Senior Instructor


Kulakovskogo street 42

Эл. почта: ms.solovjova@s-vfu.ru

Publications