Staff

Mikhaylova Natalyya Aleksandrovna

Laboratory Chief


Kulakovskogo,st.50, k 801

+7 (4112) 36-75-69

Эл. почта: na.mihailova@s-vfu.ru

Publications