Staff

Yakovleva Evdokiya Pavlovna

Associate Professor


+7 (4112) 49-66-27

Эл. почта: ep.iakovleva@s-vfu.ru

Publications