Staff

Kholmogorova Sofyya Vladimirovna

Senior Instructor


+7 (4112) 49-68-21

Эл. почта: sv.xolmogorova@s-vfu.ru

Publications